iPhone 6 và iPhone 6 Plus bị hỏng bởi iFixit

iPhone 6 và iPhone 6 Plus bị tháo rời để bạn không phải làm hỏng giao dịch mua 700 đô la mới của mình, mẫu phân tích iFixit hiển thị cho bạn tất cả các thành phần khiến các thiết bị này đánh dấu.

Microsoft Edge hiện có sẵn trên iPad (beta)

Microsoft đang mang Edge đến với người dùng iPad của Apple. Trình duyệt này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thông qua chương trình TestFlight của nhà phát triển Apple, nhưng nó dự kiến ​​sẽ có sẵn cho tất cả mọi người trong những tháng tới.