Ứng dụng Amazon Music đến Windows 10

Ứng dụng Amazon Music hiện có sẵn cho người dùng Windows 10 thông qua Microsoft Store. Ứng dụng có sẵn ở một số thị trường hạn chế và cho phép bạn truy cập dịch vụ Amazon Music Unlimited hoặc Prime Music, Amazon My Music và các bản nhạc được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn. Đọc thêm...

Cách sao lưu cài đặt Microsoft Launcher trên Android

Tính năng sao lưu và khôi phục trên Microsoft Launcher giúp bạn tạo một bản sao bố cục, hình nền, thư mục ứng dụng, gói biểu tượng và các cài đặt khác trong trường hợp bạn cần đặt lại điện thoại Android hoặc cài đặt lại trình khởi chạy để bạn không phải bắt đầu từ đầu.