Cách xóa tài khoản Facebook của bạn mãi mãi

Nếu bạn đã sẵn sàng để thoát, đây thực sự là một quá trình đơn giản để xóa tài khoản Facebook của bạn (hầu hết) dữ liệu của bạn, chỉ cần làm theo các bước sau. Hãy nhớ rằng Facebook sẽ giữ một số thông tin của bạn nhưng sẽ không còn nhận dạng bạn và những thứ như bình luận trong bạn bè sẽ không bị xóa.