Cortana vào nhà tự động hóa

Để làm cho Cortana trở nên hữu ích hơn, các công ty tự động hóa gia đình như Insteon đang tạo ra những cách mới để kết nối các thiết bị thông thường với trợ lý kỹ thuật số của Microsoft.