Đọc Google Sách trở nên tốt hơn với GooReader 2

Vâng đúng rồi! Đọc Google Sách trở nên tốt hơn với GooReader 2, một chương trình Windows cho phép người dùng đọc Google Sách với giao diện tốt hơn nhiều so với đọc sách trên trình duyệt web. Thật dễ dàng để cài đặt và sử dụng, chỉ cần khởi chạy chương trình và hộp tìm kiếm Google Sách đang chờ bạn nhập tên hoặc từ khóa của một cuốn sách sẽ được hiển thị trong giá sách ảo. Ngoài ra, bạn có khả năng đọc sách điện tử trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bạn có thể tạo dấu trang, xây dựng thư viện ảo cá nhân của mình, hiệu ứng 3D như khi bạn chuyển từ Tìm kiếm sang Thư viện hoặc lật trang.